Behövs fler fasta specialistläkare? 


Vill du vara med att skapa en ledande klinik för

utredning och behandling vid kronisk trötthet?

Vi söker Dig som har gedigen erfarenhet av övervaka och akutbehandla patienter och helst forskningserfarenhet. Du skall också vara intresserad av att arbeta för dem som har lägst livskvalitet av alla, de med kroniskt trötthetssyndrom - ME/CFS. Vi kommer att på uppdrag av Stockholms Läns Landsting att starta en helt ny verksamhet den 1 februari 2017 där vi skall utreda, bedöma och på olika sätt hjälpa de tusentals med denna diagnos som finns i regionen, och förmodligen också utomlänspatienter, eftersom vårdresurserna i landet är mycket eftersatta. Vi skall vara en trygg vårdenhet för dessa patienter och samverka med primärvård och hemsjukvård.

Dessa patienter är ofta extremt trötta, och sängliggande, och vi avser bygga en biomedicinsk klinik med tillgång till infusioner med exempelvis neurostabiliserande och immunmodulerande ämnen, liksom användande av det fåtal behandlingar som idag kan anses relevanta, som pacingtekniker, övningar för interoceptiv balans och modifiering av stress och dysfunktion i autonoma nervsystemet. En stor del av verksamheten blir utredning inklusive provtagning eller fysiologiska undersökningar som gångtester eller sensibilitetsundersökningar.

Verksamheten kommer att bemannas i första hand av läkare med intresse för diagnosen, och sjuksköterska/sjuksköterskor som skall sköta telefon och brevkontakt med patienter, assistans vid behandlingar, övervakning efter sådana eller undersökningar, sköta medicinsk administration och vara behjälpliga vid forskningsprojekt. Vi kommer också erbjuda hembesök, och ha eget utryckningsfordon. På sikt kommer verksamheten förmodligen att utökas med andra professioner, delvis från vår närliggande rehabklinik, som arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog.

Din roll blir således att initialt hjälpa till att bygga upp denna klinik, vilket innebär att erfarenheter från liknande processer, administration och allmänt "go" med energi är meriterande. Vi kommer ha en del läkemedels och uppföljningsforskning, och erfarenhet från läkemedelsstudier enligt GCP är en betydande merit. Du bör ha ett lugnt och effektivt sinnelag, och vara intresserad av följa med i forskning och utveckling inom området.
         

Kliniken är underordnad ledningen på Bragée Rehab, men verksamheten skall stå på egna ben, med dig som viktig initial person, men är knuten till vårt rehabiliteringsavtal med SLL, och delvis i samma lokaler. Vi är där cirka 40 anställda som bedriver rehabilitering av smärta och utmattning, och samverkan med denna klinik kommer förstås att ske.

Vi är anslutna till Almega, följer kollektivavtal och har ett bra löneläge. Vi tillämpar alltid provanställning. Du arbetar i moderna lokaler centralt på Östermalm i Stockholm (T-bana Karlaplan) dagtid kl 0830-1700. Tillträde snarast.


Krav: Minst fem år i  yrket, aktuell anestesierfarenhet, forskningserfarenhet (gått GCP kurs)

Önskvärt: Dokumenterad administrativ erfarenhet, vetenskapligt intresse, smärterfarenhet

Erbjudande: God lön, bonus utöver denna, dagtidsverksamhet, internutbildning, med  vid utveckling av helt ny verksamhet, sommarsemester

Om företaget

Bragée Rehab är ett privatägt vårdföretag som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting med rehabilitering av patienter med smärta och/eller utmattning samt utredning och behandling av patienter med kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). Vi är ett fyrtiotal anställda, varav sju läkare, tio fysioterapeuter, socionomer, psykologer och annan vårdpersonal. Vi har goda resultat i nationella jämförelser och var den enda klinik som fick landstingets kvalitetsbonus inom området 2015. Vi är ISO 14001 och ISO 9001 certifierade och har vår verksamhet i mottagnings, utbildnings och träningslokaler i kvarteret Garnisonen på Östermalm, Stockholm.


Är du intresserad?

Sänd en kort CV till bertil@rexler.se

Vill du ha ett cv-formulär?

Ring 0733-44 44 30 eller 08-59 00 00 30 

Vänliga hälsningar

REXLER HEADHUNT AB

Bertil Rexler, VD

REXLER

31 years of expertise