Rexler Headhunt AB 

      

Jag har kontakt med en mycket väl fungerande verksamhet inom vårdval smärta och utmattning i Stockholm som söker ytterligare en rehabläkare/smärtläkare.   

Du är specialist och har arbetat ett par år inom teamrelaterad verksamhet samt har en öppen syn på behandlingar i teamsamverkan, med fokus på psykosomatik.   

De erbjuder mycket god lön (övre kvartilen inom specialiteten), bonus därutöver, trevliga och engagerade medarbetare, förändringsbenägen och framgångsrik arbetsplats i Stockholm. De  har cirka 40 anställda varav 7 läkare, därav en ortoped och en psykiater.  Vad önskar du veta mer?   

Kontakta mig på 0733-44 44 30, 08-59 00 00 30.  

bertil@rexler.se  www.rexler.se   

REXLER HEADHUNT AB  

Bertil Rexler, VD  


   REXLER

30 years of expertise