Behövs fler fasta specialistläkare? 

Rexler Headhunt AB

Box 3034

Gustav III:s Boulevard 20

169 03 SOLNA

08-59-00-00-30

0733-44-44-30 

0735-33-33-35

bertil@rexler.se

rexlerbertil@gmail.com