Behövs fler fasta specialistläkare? 

Klicka på 

bertil@rexler.se

eller

rexlerbertil@gmail.com

för att snabbt få kontakt med mig!

Eller sänd SMS till 0733-44 44 30. 


 

REXLER

31 years of expertise 


 

   ___________________________________________________________________________

       REXLER HEADHUNT AB, Box 3034, Gustav III:s Boulevard 20, 169 03 Solna

               08-59 00 00 30, 0733-44 44 30 bertil@rexler.se rexlerbertil@gmail.com