Rexler Headhunt AB 

      

Solna Specialist Center söker en dermatolog som antingen: 

a) har etableringsrätt och arbetar enligt nationell taxa och är förberedd att vidare arbeta minst 35 h/vecka eller

b) har arbetat minst 3 år efter utfärdande av specialistkompetensbevis från SOS och är förberedd att vidare arbeta inom vårdval minst 30 h/vecka.   

SSC är en mycket potentiell klinik med enormt patientunderlag belägen i ett potentiellt läkarhus med Solna- Sundbybergs närakut, VC, BVC, MVC, laboratorium, sjukgymnaster, tandläkare, tandhygienister och sjukgymnaster. 

För mer information kan ni gå in på hemsidan www.solnaspecialistcenter.se  

Vid intresse kontakta oss gärna via 

Mail: solnaspecialistcenter@gmail.com

Mellan kl. 08-17 nås vi på nr 08-735 79 26.  

Efter kl 17 på nr 0733 97 87 87   

Eller Bertil Rexler, 08-59 00 00 30 eller 0733-44 44 30  

bertil@rexler.se  www.rexler.se


REXLER

30 years of expertise