Rexler Headhunt AB 

      

 

REXLER 

rekryterar sedan 30 år tillbaka

fasta specialistläkare och överläkare inom alla specialiteter. Professionell, långsiktig läkarrekrytering med kvalitet och garanti! 

I Sverige och till Australien, Nya Zeeland, Abu Dhabi, Dubai och Schweiz och Norge.

Varje rekrytering föregås av grundliga undersökningar hos Socialstyrelsen/HSAN/IVO 

angående behörighet/ev disciplinpåföljder. 

Därutöver förstås professionella referenstagningar. 

Allt för att minimera riskerna för felrekrytering.

För 30 år sedan rekryterade jag tre psykiatriker till Ryhov i Jönköping.

Det har blivit tusentals fasta läkare sedan dess...


REXLER 

30 years of expertise 

eytering

·    samtal med läkare som inte motsvarar Era krav och önskemål

·    ponalavdelningens arbeteJag

·       verksamhetschefens egen searching


 

        __________________________________________________________________________________

               REXLER HEADHUNT AB, Box 3034, Gustav III:s Boulevard 20, 169 03 Solna

                      08-59 00 00 30, 0733-44 44 30 bertil@rexler.se rexlerbertil@gmail.com