Behövs fler fasta specialistläkare? 

Solna Specialist Center söker en ortoped som antingen

a) har etableringsrätt och arbetar enligt nationell taxa och är förberedd att vidare arbeta minst 35 h/vecka eller

b) har arbetat minst 3 år efter utfärdande av specialistkompetensbevis från SOS och är förberedd att vidare arbeta inom vårdval minst 30 h/vecka.   

SSC är en mycket potentiell klinik med enormt patientunderlag belägen i ett potentiellt läkarhus med Solna- Sundbybergs närakut, VC, BVC, MVC, laboratorium, sjukgymnaster, tandläkare, tandhygienister och sjukgymnaster. 

För mer information gå in på hemsidan www.solnaspecialistcenter.se  

Vid intresse kontakta oss gärna via

Mail: solnaspecialistcenter@gmail.com

Telefon mellan kl. 08-17 på nr 08-735 79 26 och efter kl 17 på 0733 97 87 87   

Eller ring kontakta vår rekryteringskonsult, Bertil Rexler, 08-59 00 00 30, 0733-44 44 30   

bertil@rexler.se www.rexler.se

REXLER

31 years of expertise