Behövs fler fasta specialistläkare? 

Solna Specialist Center söker en dermatolog som antingen

a)   har etableringsrätt och arbetar enligt nationell taxa och är förberedd att vidare arbeta minst 35 h/vecka eller

b)    har arbetat minst 3 år efter utfärdande av specialistkompetensbevis från SOS och är förberedd att vidare arbeta inom vårdval minst 30 h/vecka.

SSC är en mycket potentiell klinik med enormt patientunderlag belägen i ett potentiellt läkarhus med Solna- Sundbybergs närakut, VC, BVC, MVC, laboratorium, sjukgymnaster, tandläkare, tandhygienister och sjukgymnaster.

För mer information kan ni gå in på hemsidan www.solnaspecialistcenter.se 

Kontakta oss gärna via

Mail: solnaspecialistcenter@gmail.com

Telefon mellan kl. 08-17 på 08-735 79 26 eller efter kl 17 på 0733 97 87 87 

Bertil Rexler, vår rekryteringskonsult, når ni på 08-59 00 00 30 eller 0733-44 44 30 

och på mail bertil@rexler.se

REXLER

31 years of expertise