Behövs fler fasta specialistläkare? 

  

Solna Specialist Center söker en allmänmedicinare eller invärtesmedicinare

som har etableringsrätt och arbetar enligt nationell taxa 

och är redo att fortsättningsvis arbeta minst 35 h/vecka.   

SSC är en mycket potentiell klinik med enormt patientunderlag belägen i ett potentiellt läkarhus med Solna- Sundbybergs närakut, VC, BVC, MVC, laboratorium, sjukgymnaster, tandläkare, tandhygienister och sjukgymnaster.   

För mer information kan ni gå in på hemsidan www.solnaspecialistcenter.se  

Vid intresse kontakta oss gärna via:  

Mail: solnaspecialistcenter@gmail.com

Mellan kl. 08-17 nås vi på nr:  08-735 79 26.  

Efter kl 17 på nr: 0733 97 87 87   

Eller Bertil Rexler, 08-59 00 00 30  bertil@rexler.se  

REXLER

31 years of expertise