Behövs fler fasta specialistläkare! 

Enköpingshälsan är en privat vårdcentral med landstingsavtal för att 
bedriva primärvård. 
Vi behöver ytterligare en allmänspecialist eller internmedicinare med 
erfarenhet av primärvård. 
www.enkopingshalsan.se